Konverteringsoptimering

Varför Konverteringsoptimering?

Konverteringsoptimering kan man översätta till måluppfyllnad. Har du exempelvis en e-handel så vill du sälja mer. En hemsida eller webbapp måste ha ett syfte, ett mål. Vi hjälper dig att renodla detta vilket då kan öka måluppfyllnaden. Vi hjälper er att mäta antalet konverteringar på er sida och därmed även om där finns något hinder eller om vi på annat sätt kan se ett sätt att öka antalet konverteringar på er sida och därmed öka måluppfyllnaden.

För att göra det enkelt. Om ni precis har gjort en massiv reklamkampanj och ökar antalet besökare med 300%, men i princip ingenting på slutförda köp, så är där ett problem. Antalet konverteringar (från besök på er hemsida till slutfört köp) borde stå i relation till varandra. Får ni mer besökare så borde ni få mer sålda produkter. I konverteringsoptimeringen hjälper vi er att belysa eventuella problem till varför ni inte nådde ert mål (att sälja mer då ni spenderat pengar på en faktiskt lyckad reklamkampanj).

Konverteringsoptimering är en process för att förbättra den andel av besökare som utför en önskad handling på en webbplats. Denna handling kan vara att köpa en produkt, registrera sig för ett nyhetsbrev eller ladda ner en fil.

Fördelar med konverteringsoptimering:

 • Ökad försäljning:
  Konverteringsoptimering kan hjälpa företag att öka sin försäljning genom att öka antalet kunder som slutför ett köp.

 • Fler leads:
  Konverteringsoptimering kan hjälpa företag att generera fler leads genom att öka antalet besökare som registrerar sig för ett nyhetsbrev eller fyller i en kontaktformulär.

 • Bättre kundupplevelse:
  Konverteringsoptimering kan hjälpa företag att skapa en bättre kundupplevelse genom att göra det lättare för besökare att hitta vad de letar efter och slutföra en handel.

Nackdelar med konverteringsoptimering:

 • Tidskrävande:
  Konverteringsoptimering är en process som tar tid och ansträngning att genomföra.

 • Kostnadseffektivitet:
  Konverteringsoptimering kan vara kostnadseffektivt, men det kan också vara dyrt om man anlitar en konsult.

Hur man kan förbättra konverteringsfrekvensen:

Det finns många saker som företag kan göra för att förbättra konverteringsfrekvensen på sin webbplats. Här är några tips:

 • Identifiera dina mål:
  Det första steget är att identifiera vilka mål du vill uppnå med din webbplats. När du vet vad du vill uppnå kan du börja arbeta för att förbättra konverteringsfrekvensen.

 • Analysera din webbplats:
  Det är viktigt att analysera din webbplats för att identifiera eventuella problem som kan påverka konverteringsfrekvensen. Du kan använda verktyg som Google Analytics för att samla in data om hur besökarna interagerar med din webbplats.

 • Testa olika ändringar:
  När du har identifierat några potentiella problem kan du börja testa olika ändringar för att se om de förbättrar konverteringsfrekvensen. Du kan använda verktyg som Google Optimize för att testa olika versioner av din webbplats.


Konverteringsoptimering är en viktig process för företag som vill öka sin försäljning och generera fler leads.

 Genom att följa några enkla tips kan företag förbättra konverteringsfrekvensen på sin webbplats och uppnå sina mål.

Här är några specifika tekniker för konverteringsoptimering:

 • A/B-testning:
  A/B-testning är en metod för att jämföra två versioner av en webbsida eller en webbplats för att se vilken version som presterar bäst.

 • Call to action:
  Call to action är en uppmaning till handling som uppmuntrar besökare att utföra en önskad handling.

 • Formuläroptimering:
  Formuläroptimering är en process för att göra det lättare för besökare att fylla i formulär.

 • Metataggar:
  Metataggar är kod som används för att beskriva en webbsida för sökmotorer.

 • Webbplatsstruktur:
  Webbplatsstrukturen är hur en webbplats är organiserad. En bra webbplatsstruktur gör det lättare för besökare att hitta vad de letar efter.

 • Innehåll:
  Innehållet på en webbplats är viktigt för att konvertera besökare. Innehållet bör vara relevant, informativt och värdefullt för målgruppen.

 • Design:
  Webbplatsens design är viktig för att skapa en positiv kundupplevelse. En bra design är lätt att navigera och förstå.

Konverteringsoptimering är en komplex process som kräver tid och ansträngning. Genom att följa några enkla tips kan företag dock förbättra konverteringsfrekvensen på sin webbplats och uppnå sina mål.