Copywriting - att skriva för webben.

Copywriting – att skriva för webben.

 

Copywriting, att skriva intresseväckande, att skapa kommunikation, att sälja med ord. Det är en del av det vi gör. Copywriting handlar delvis om skrivande, men även om idéer, tankar, känslor. Att se definiera vart problemen finns och hitta lösningar på dessa. Se vart man tappar intresse i en text, vilka texter som är bra eller vilka som behöver filas på. Det handlar om kommunikation mellan text och läsare, mellan företag och kunder.
Att få ner en beskrivning av ert företag i ord, berättande, levande, eggande och samtidigt informativt och sökmotorsoptimerat kan vara en riktig utmaning. Här på Chrisman.se åtar vi oss att hjälpa er med detta. En copywriter kan hjälpa er med allt ifrån beskrivande text om ditt företag, till produktbeskrivning, sökmotorsoptimering eller att bara försöka hålla kvar och väcka ett större intresse hos läsaren som förhoppningsvis slutar som er kund.
Hur jobbar vi då?
Varje kund är unik och vi anpassar oss efter detta. Vi utgår från era mål och strävar efter att hjälpa till att uppfylla dessa.

Håll det kort. Håll det enkelt. Nå ert mål.

 

AdWords
SEO
Analytics
Hemsida
Konverteringsoptimering
Marknadschef
Konkurrentanalys
Digitala Strategier