Digitala Strategier.

 

Digitala Strategier, behöver ni hjälp med marknadsföring, marknadsplaner eller övergripande strategier, så erbjuder vi även detta.

Detta kan innebära att ni får hjälp med kostnadsberäkningar vid förstudier inför projekt, eller med själva förstudien. Vad behövs, vilka områden bör det fokuseras på? Hur många timmar är det rimligt att de olika områdena tar att utveckla etc?

Det kan även vara en second opinion av en förstudie eller offert på större projekt. Det är inte alltid lätt att avgöra rimligheten i exempelvis kostnader i kommande projekt om man inte är insatt i området. Vill ni ha någon som sitter ner med er på tu man hand och går igenom rimligheten i uppskattad tid och pengar, så hör av er.

AdWords
SEO
Analytics
Hemsida
Konverteringsoptimering
Marknadschef
Konkurrentanalys
Copywriting