konkurrentanalys

Konkurrentanalys

Konkurrentanalys, lär känna er målgrupp och era konkurrenter. Det är viktigt att känna sin målgrupp. För att hitta just rätt så kan vi hjälpa till att analysera vart denna finns och om ni har hittat rätt. Det handlar lite om ”syns man inte så finns man inte”. Oftast har företag en rätt bra tanke på vilken målgrupp man vill nå ut till, men det är inte alltid man ser vägen dit. Det är även väldigt vanligt att man antar istället för att veta. Man antar att kunden tänker som jag gör. Man antar att de vill som jag vill. Med en målgruppsanalys hjälper vi er att förstå och ta fram fakta om vad som händer och varför, samt att hjälpa er att justera så att det passar helt rätt just nu. Vi hjälper till att kartlägga målgrupper och dess olika behov samt analyserar vilka budskap och vilken marknadsföring som passar för respektive målgrupp. En målgruppsanalys kan även vara en bra omstart ifall man har kört fast. Rapporten från målgruppsanalysen utgör ofta en bra grund för positiva förändringar som hjälper ert företag att gå framåt.
En målgruppsanalys tillsammans med en konkurrensanalys är något man bör göra med återkommande intervaller. En konkurrensanalys innebär att vi tittar på konkurrerande företag för att avgöra om ert företag är konkurrenskraftiga. Ligger ni på rätt nivå? Erbjuder ni rätt produkter till rätt pris? Vad gör era konkurrenter för att kunderna ska välja dem istället för er och vad ska vi göra åt detta? Syftet med en konkurrensanalys är helt enkelt att förbättra ditt företags förutsättningar och förbättra er position på marknaden. Med återkommande konkurrensanalyser så kan man även få en insikt i sina konkurrenters val, strategier och deras agerande, vilket självfallet hjälper ens företag att vara fördelaktigt konkurrensmässigt. Vi hjälper er att genomföra detta och kan med en tydlig rapport ge bra förslag på förändringar.

AdWords
SEO
Analytics
Hemsida
Konverteringsoptimering
Marknadschef
Digitala Strategier
Copywriting