Konverteringsoptimering

 Konverteringsoptimering = att jobba för en högre måluppfyllnad.

 

Konverteringsoptimering = att jobba för en högre måluppfyllnad. Helt enkelt att öka avslutsfrekvensen och att omvandla besökare till kunder.

Varje företag bör ha ett mål och en strategi. Har du exempelvis en e-handel så vill du sälja produkter. Inte helt sällan vill man självfallet öka antalet sålda produkter. Det är extremt viktigt att även företagets hemsida har ett mål. Är syftet med hemsidan att sälja mer? Eller är hemsidan endast ett digitalt visitkort. Ofta måste man granska sig själv och fundera om hemsidan faktiskt passar och är rätt utformat för att nå de uppsatta målen. Detta arbete kan vi göra tillsammans med er och med en konverteringsoptimering får vi ett underlag för en bra plan framåt och visar på de eventuella förändringar som krävs. Om målet och syftet klart, fungerande och renodlat men resultatet ändå inte är tillfredställande så är det absolut värt att genomföra en konverteringsoptimering.  Vi hjälper er att mäta antalet konverteringar på er sida och därmed även tydligt visa om där finns något hinder eller om vi på annat sätt kan se ett sätt att öka antalet konverteringar på er sida och därmed öka måluppfyllnaden.

För att ge ett exempel. Om ni precis har gjort en massiv reklamkampanj och ökar antalet besökare med 300%, men i princip ingenting på slutförda köp, så är där uppenbarligen ett problem. Antalet konverteringar (från besök på er hemsida till slutfört köp) ska helst stå i en tydlig relation till varandra. Står detta i relation till varandra så kan ni därmed räkna med att mer besökare resulterar i ökat antal sålda produkter. Detta gör att ni får en högre chans att reklamkampanjer ger önskat resultat. I konverteringsoptimeringen hjälper vi er att belysa eventuella problem till varför ni inte nådde ert mål (att sälja mer då ni spenderat pengar på en faktiskt lyckad reklamkampanj).
Vi synliggör vart kunderna tappade intresset. I vilket processteg stängde de av? Försökte de, men av tekniska skäl kunde inte genomföra köpet?

 

AdWords
SEO
Analytics
Hemsida
Marknadschef
Konkurrentanalys
Digitala Strategier
Copywriting